Ρούμι BACARDI Carta negra black (700ml)


Περιγραφή προϊόντος

Περιγραφή προϊόντος

5010677038836
Το ρούμι Bacardi Carta Negra είναι ένα μαύρο ρούμι μεσαίου σώματος, φτιαγμένο με πάθος από τον Maestros de Ron BACARDÍ. Κάποιοι μπορεί να το ονομάσουν μαύρη μαγεία.

Όλοι οι προμηθευτές

Όλοι οι προμηθευτές