Όροι χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας shop.restock.gr διέπεται από τους παρακάτω όρους χρήσης. Πριν πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας και χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, βεβαιωθείτε πως έχετε διαβάσει προσεκτικά, πως έχετε κατανοήσει και πως συμφωνείτε με τους παρόντες όρους χρήσης.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

«Εταιρεία» είναι η εταιρεία με την επωνυμία “LINKWISE IKE” και το διακριτικό τίτλο «LINKWISE», που εδρεύει στη διεύθυνση ΑΒΕΡΩΦ 24, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, 14232 με ΑΦΜ 800531556, ΔΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ και Αρ. ΓΕΜΗ 127851601000.

«Ιστοσελίδα» ή «Restock» είναι η ιστοσελίδα που διατηρεί η Εταιρεία στη διαδικτυακή διεύθυνση shop.restock.gr.

«Προμηθευτής» είναι κάθε πρόσωπο που λειτουργεί ως αντιπρόσωπος εταιρείας που θέλει να διαθέσει τα προϊόντα της προς πώληση μέσω της Ιστοσελίδας.

«Πελάτης» είναι κάθε πρόσωπο που λειτουργεί ως αντιπρόσωπος εταιρίας και επισκέπτεται την Ιστοσελίδα με σκοπό την πραγματοποίηση παραγγελιών μέσω αυτής.

«Προϊόντα» είναι τα αντικείμενα που διατίθενται προς πώληση από τον Προμηθευτή μέσω της Ιστοσελίδας.

«Καλάθι Αγορών» είναι το σύνολο των επιλεγμένων προϊόντων του Χρήστη για αγορά.

3. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Το Restock είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα παραγγελιοληψίας (marketplace) όπου οι Προμηθευτές μπορούν να προβάλλουν τα Προϊόντα τους με σκοπό την πραγματοποίηση παραγγελιών από τους Πελάτες.

Σκοπός του Restock είναι να διευκολύνει τη διαδικασία της παραγγελίας των Προϊόντων από τους Πελάτες, παρέχοντας μια σειρά από υπηρεσίες και εργαλεία όπως ταξινόμηση προϊόντων ανά κατηγορία, φιλτράρισμα βάσει χαρακτηριστικών προϊόντος, ταυτόχρονη παραγγελία από πολλούς Προμηθευτές κλπ.

Το Restock δεν είναι ηλεκτρονικό κατάστημα και δεν πουλάει το ίδιο τα προϊόντα που προβάλλονται στην ιστοσελίδα του. Όταν ένας Πελάτης επιλέξει και παραγγείλει τα προϊόντα που επιθυμεί, η παραγγελία αυτή προωθείται στον Προμηθευτή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεσή της, την τιμολόγησή της, την αποστολή της κλπ.

4. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Για την καταχώρηση μιας Παραγγελίας, είναι απαραίτητη η εγγραφή (δημιουργία λογαριασμού) στην Ιστοσελίδα. Δικαίωμα εγγραφής έχουν μόνο εκπρόσωποι εταιρειών που εδρεύουν στην Ελλάδα, ή άτομα που έχουν την εξουσιοδότηση να πραγματοποιούν παραγγελίες για λογαριασμό εταιρείας που εδρεύει στην Ελλάδα.

5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Κατά τη δημιουργία λογαριασμού, o Πελάτης θα πρέπει να παρέχει κάποια προσωπικά στοιχεία όπως email, ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να ανήκουν στον ίδιο και να είναι ακριβή.

Επιπλέον, ο Πελάτης θα πρέπει να παρέχει και το ΑΦΜ της εταιρείας που εκπροσωπεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί για την πραγματοποίηση παραγγελιών για λογαριασμό της.

Ο Πελάτης θα πρέπει να φροντίζει ώστε όλα τα στοιχεία που είναι δηλωμένα στον λογαριασμό του να παραμένουν σε ισχύ και να τα ανανεώνει όποτε αυτό χρειάζεται. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του Πελάτη βρεθούν ανακριβή ή ψευδή ή στην περίπτωση που γίνει γνωστό πως ο Πελάτης δεν εκπροσωπεί την εταιρεία που έχει δηλωμένη στα στοιχεία του, το Restock διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του Πελάτη.

6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΠΕΡΧΡΗΣΤΗ

Ένας Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με το Restock και να αιτηθεί την μετατροπή του λογαριασμού του σε λογαριασμό υπερχρήστη. Η ειδική αυτή κατηγορία λογαριασμού δίνει στον Πελάτη κάποιες επιπλέον δυνατότητες, όπως ενδεικτικά:

  • Τη δυνατότητα να ελέγχει ποιος άλλος χρήστης μπορεί να εγγραφεί στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας το ίδιο εταιρικό ΑΦΜ.

  • Τη δυνατότητα αίτησης για πληρωμή με πίστωση.

  • Τη δυνατότητα να βλέπει όλες τις παραγγελίες που πραγματοποιούνται με το ίδιο εταιρικό ΑΦΜ.

Για τη μετατροπή ενός λογαριασμού Πελάτη σε λογαριασμό υπερχρήστη, το Restock θα ζητήσει έγγραφα που αποδεικνύουν πως ο χρήστης που κάνει την αίτηση είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτείται από την εταιρεία να έχει τέτοιου είδους πρόσβαση.

7. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τα προϊόντα που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα δεν είναι προϊόντα της Εταιρείας, αλλά προϊόντα που διατίθενται από τους Προμηθευτές προς πώληση στους Πελάτες. Ως εκ τούτου, η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τα προϊόντα αυτά.

Οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες που συνοδεύουν τα προϊόντα είναι ενημερωτικές και έχουν συλλεχθεί με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Παρόλα αυτά, η Εταιρεία δεν εγγυάται για την ορθότητα και ακρίβεια των πληροφοριών αυτών και δεν φέρει ευθύνη για την αποζημίωση ή επανόρθωση οποιασδήποτε ζημιάς τυχόν προκλήθηκε εξ’ αιτίας των πληροφοριών αυτών. Η Εταιρεία προτρέπει τους Πελάτες να ελέγχουν τις ιστοσελίδες των αντίστοιχων κατασκευαστών ώστε να επιβεβαιώνουν την ορθότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που αφορούν τα Προϊόντα.

Οι τιμές των Προϊόντων που αναγράφονται στην ιστοσελίδα δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ο χρήστης θα ενημερωθεί για τον αναλογούντα ΦΠΑ και οποιαδήποτε άλλη επιπλέον χρέωση στην σελίδα του καλαθιού ή στη σελίδα καταχώρησης της παραγγελίας.

Τα Προϊόντα που προβάλλονται στην ιστοσελίδα είναι διαθέσιμα για άμεση αποστολή. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την Ιστοσελίδα, η οποία θα αφαιρέσει άμεσα τα προϊόντα αυτά. Εφόσον κάποιο μη διαθέσιμο προϊόν περιληφθεί εσφαλμένα σε παραγγελία Πελάτη, ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει άμεσα τον Πελάτη για το λάθος αυτό και να τροποποιήσει την παραγγελία αντίστοιχα.

8. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Με την υποβολή της παραγγελίας, ο Πελάτης δηλώνει πως εκπροσωπεί νόμιμα ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την πραγματοποίηση παραγγελιών από την εταιρεία για λογαριασμό της οποίας υπέβαλε την παραγγελία. Η υποβολή της παραγγελίας συνιστά δέσμευση εκ μέρους της εταιρείας για αποδοχή και πληρωμή της παραγγελίας στο σύνολο του ποσού που αναφέρεται κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και τυχόν άλλων χρεώσεων.

Η σύμβαση αγοραπωλησίας θεωρείται πως έχει ολοκληρωθεί μόνο εφόσον ο Προμηθευτής ελέγξει την παραγγελία και τη διαθεσιμότητα των Προϊόντων και αποδεχθεί την παραγγελία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τον ενημερώνει πως ο Προμηθευτής έχει αποδεχτεί και επεξεργάζεται την παραγγελία.

Ο Πελάτης αποδέχεται πως μοναδικός υπεύθυνος για την εκτέλεση της παραγγελίας είναι ο Προμηθευτής. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για αποτυχία εκτέλεσης της παραγγελίας εκ μέρους του Προμηθευτή, για καθυστερημένη παράδοση, ελλιπή προϊόντα κλπ.

9. ΠΛΗΡΩΜΗ

Ο κάθε Προμηθευτής, επιλέγει τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής που αποδέχεται για την εξόφληση των παραγγελιών του. Η επιλογή μπορεί να γίνει μεταξύ των παρακάτω μεθόδων πληρωμής:

  • Πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη κάρτα

  • Πληρωμή με τραπεζική κατάθεση μέσω IRIS

  • Πληρωμή κατά την παράδοση

  • Αγορά με πίστωση και πληρωμή σε μεταγενέστερο χρόνο

Στην περίπτωση της πληρωμής με κάρτα, η επεξεργασία της πληρωμής γίνεται από την Everypay. Το Restock δεν λαμβάνει, ούτε αποθηκεύει αριθμούς καρτών ή άλλες πληροφορίες που αφορούν την κάρτα του Πελάτη.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCI DSS), και υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους από εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρία. Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA, MasterCard & American Express. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή.

Για να πραγματοποιηθεί αγορά με πίστωση, θα πρέπει ο Πελάτης να αιτηθεί στον Προμηθευτή να ενεργοποιήσει την επιλογή αυτή στον λογαριασμό του. Ο Προμηθευτής, αφού ελέγξει τα εταιρικά στοιχεία του Πελάτη, μπορεί να επιλέξει να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα για αγορά με πίστωση. Για να μπορεί να κάνει ο Πελάτης αίτηση για πληρωμή με πίστωση, θα πρέπει να διαθέτει λογαριασμό υπερχρήστη.

10. ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η προετοιμασία, συσκευασία και αποστολή των παραγγελιών, γίνεται με μέσα ή συνεργάτες του εκάστοτε Προμηθευτή, ο οποίος διατηρεί και την αποκλειστική ευθύνη. Το Restock δεν αναλαμβάνει κανένα κομμάτι της διαδικασίας αποστολής.

11. ΣΧΕΣΗ ΜΕΡΩΝ

Κατά την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας μέσα από την Ιστοσελίδα, συνάπτεται σύμβαση αγοραπωλησίας μεταξύ του Πελάτη και του Προμηθευτή και ο Προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας. Το Restock δεν είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση.

Ως εκ τούτου, σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την πραγματοποίηση και εκτέλεση μιας παραγγελίας μεταξύ ενός Πελάτη και ενός Προμηθευτή, το Restock δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για αποζημίωση οποιουδήποτε μέρους.

12. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Ιστοσελίδα, η χρήση της και τα αποτελέσματα από τη χρήση της παρέχονται «ως έχουν» και δεν παρέχονται από το Restock εγγυήσεις ποιότητας ή άλλες εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους.

To Restock δεν θα φέρει ευθύνη για (i) οποιαδήποτε έμμεση, ειδική, συμπτωματική ή επακόλουθη απώλεια φήμης που προκύπτει από τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης της Ιστοσελίδας ή οποιωνδήποτε πληροφοριών στην Ιστοσελίδα ή οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας μέσω υπερσυνδέσμου, συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμούς, χαμένα κέρδη, διακοπή εργασιών, απώλεια δεδομένων του Πελάτη ή (ii) οποιαδήποτε απαίτηση αποδοτέα σε λάθη, παραλείψεις ή αλλες ανακρίβειες στην Ιστοσελίδα ή σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα με την οποία συνδέεται το Restock μέσω υπερσυνδέσμου.

To Restock δεν φέρει καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα σε σχέση με τους Προμηθευτές που αποτελούν κομμάτι της Ιστοσελίδας και των Προϊόντων που προβάλλουν. Καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί αναφορικά στην ποιότητα των Προϊόντων αυτών ή και τις μεθόδους και τα μέσα αποστολής που χρησιμοποιεί ο Προμηθευτής για την αποστολή των Προϊόντων.

13. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H διαχείριση των δεδομένων των επισκεπτών της Ιστοσελίδας καθώς και των εγγεγραμμένων Πελατών, διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου του Restock.

14. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί και να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή και να αναρτά τους ανανεωμένους όρους στην Ιστοσελίδα. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία μπορεί να προσθέσει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε πλευρά της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή.

Οι παρόντες όροι χρήστης αντιπροσωπεύουν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ των μερών και υπερκαλύπτει κάθε προηγούμενη συμφωνία και επικοινωνία των μερών, προφορική ή γραπτή. Καμία άλλη δήλωση ή ισχυρισμός, γραπτή ή προφορική, δεν μπορεί να αποτελέσει όρο της συμφωνίας.

Οι παρόντες όροι θα ερμηνεύονται και θα εκτελούνται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.