Τζιν GUNPOWDER Irish (500ml)


Περιγραφή προϊόντος

Περιγραφή προϊόντος

Το Gunpowder Gin παράγεται σε χάλκινες στήλες μέσα από μια αργή διαδικασία διύλισης στο χέρι. Με χειρωνακτικό τρόπο πραγματοποιείται και η εμφιάλωση ενισχύοντας τον αγνό, παραδοσιακό χαρακτήρα του αποστάγματος.