Ρούμι SANTA LUCIA Chairman's Reserve limited edition by Llewellyn Xavier (700ml)


Περιγραφή προϊόντος

Περιγραφή προϊόντος

Το Chairman’s Reserve αναµίχθηκε για πρώτη φορά το 1999 υπό την εποπτεία του πρόεδρου της St. Lucia Distillers, Laurie Barnard που συνέλαβε την ιδέα ενός εξαιρετικά premium rum, το οποίο θα είχε στο µείγµα του ρούµια που προέρχονται από συνεχή(continuous still), αλλά και ασυνεχή (pot still) απόσταξη. Το εξαιρετικό αποτέλεσµα προκάλεσε µια πρωτοφανή τοπική ζήτηση που µε τη σειρά της έφερε και την επέκταση του brand διεθνώς.