Πίτες ΚΟΛΙΟΣ

Αρτοσκευάσματα
Ελάχιστη παραγγελία 20€ και παραλαβή εντός 2 ημερών
Δυναμική παρουσία στο δίκτυο HORECA και εξαγωγές σε 20 χώρες
Προσεκτικά επιλεγμένα συστατικά 50 διαφορετικά προϊόντα